DecKom Consulting gør det let for din virksomhed at vælge det bedst mulige interimforløb. Vi sikrer en hurtig, effektiv og troværdig formidling af erfarne og kompetente økonomiledere.

DecKom Consultings netværk udbygges løbende, og vores serviceudbud øges til stadighed, så det matcher kundernes behov.


Interim Management

MIDLERTIDIG ØKONOMICHEF


INTERIMLEDELSE

Virksomheden styrer i blinde, hvis økonomifunktionen mangler en daglig leder, og situationen kan meget hurtigt blive kritisk og kostbar for virksomheden. Besættelsen af posten som økonomichef / CFO kan ofte være presserende, fx ved sygdom, fratrædelser, hasteopgaver mv. Det er vigtigt, at der skaffes ro til at gennemføre en god rekrutteringsproces, og derved opnå en optimal bemanding af økonomichefposten.

DecKom bygger bro over de kritiske faser og varetager økonomiledelsen, indtil der er fundet en permanent løsning.